Digitale (loon)output


Onze digitale (loon)output bestaat onder meer uit:

Wekelijks

  • (E-mail)Loonstroken voor uw uitzendkrachten
  • (E-mail)Facturen aan uw opdrachtgevers
  • Een betaallijst en betaalbestand (Sepa)
  • Journaalposten voor uw administratie
  • Alle relevante management overzichten

Vierwekelijks

  • Digitale loon- en pensioenaangifte

Jaarlijks

  • Jaaropgaven voor uw werknemers
  • Een verzamelloonstaat voor uw administratie
  • Alle relevante overzichten voor uw accountant

Terug